Wyprawki dla potrzebujących milusińskich:)

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Winkler wsparła Fundację Sempre a Frente w jej misji Nauki i Rozwoju przez Doświadczenie. W związku z tym ufundowane zostały przez Kancelarię wyprawki szkolne dla dzieci, którym Fundacja ta pomaga. 

"Z chwilą gdy po­maga­my in­nym, sta­jemy się lep­si dla sa­mych siebie..." 

https://www.facebook.com/SempreaFrente/photos/a.265747713515856.61859.219500698140558/717094111714545/?type=1&theater